« wstecz Zlecenia walutowe Strona główna »

Możliwości

W Kantorze Walutowym istnieje kilka możliwości na ułatwienie procesu wymiany walut:

Zlecenie z limitem ceny

Usługa ta umożliwia jednorazowe kupno/sprzedaż określonej ilości waluty po żądanym kursie. Dodatkowo definiowany jest termin ważności takiego zlecenia. Jeżeli termin ten upłynie, a kurs nie zostanie osiągnięty, zlecenie może być zrealizowane po kursie bieżącym lub anulowane.

Zlecenie cykliczne

Usługa ta umożliwia regularne kupno/sprzedaż waluty określonego dnia miesiąca po aktualnym kursie do momentu osiągnięcia terminu ważności zlecenia. Klient definiuje parametry transakcji, a transakcja zawierana jest automatycznie. W połączeniu ze zleceniem stałym jest to idealna opcja do kupna walut na spłatę raty kredytowej.

Zlecenie mieszane cykliczne

Usługa ta łączy zalety pozostałych zleceń – cykliczność oraz monitorowanie ceny waluty. Transakcje wymiany są realizowane co miesiąc do określonego dnia miesiąca, w przypadku osiągnięcia zadeklarowanego poziomu kursu wymiany. Dostępna jest opcja pozwalająca w przypadku nieosiągnięcia zadanego poziomu kursu na realizację zlecenia po kursie bieżącym z ostatniego dnia danego cyklu. Tak jak w pozostałych typach zleceń, deklarowany jest termin ważności zlecenia.

Po realizacji każdego rodzaju zlecenia wymienione środki mogą być automatycznie wysłane zdefiniowanemu odbiorcy. Klient może być informowany o zdarzeniach związanych ze zleceniami poprzez wiadomości e-mail oraz komunikaty SMS.

Jak korzystac?

  1. Wybierz rodzaj zlecenia walutowego
  2. Określ parametry zlecenia
  3. Czekaj na realizację zlecenia na wskazanych warunkach